Calm Veiligheidsadviesbureau

Wilt u de brandveiligheid binnen een organisatie garanderen moet óók het organisatorische gedeelte grondig geregeld zijn. Hiervoor biedt Calm Veiligheidsadviesbureau een uitgebreid pakket van hulpmiddelen aan.

De serieuze en deskundige aanpak van Calm Veiligheidsadviesbureau komt altijd ten goede van uw organisatie. Calm Veiligheidsadviesbureau adviseert u over en helpt u met de praktische organisatie van veiligheidsmaatregelen bij calamiteiten, zoals brand, ongeval, bommelding, stroomstoring of wateroverlast.

De veiligheidsmaatregelen voor uw organisatie geven we concreet en praktisch vorm met onder meer risico-inventarisatie, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplattegronden, veiligheidsinstructielessen en veiligheidsartikelen.

Doel is zoveel mogelijk slachtoffers vermijden en schade beperken als er zich een calamiteit in uw organisatie voordoet.

U voldoet zo ook aan alle richtlijnen en vereisten vastgelegd in de wetgeving.

Calm Veiligheidsadviesbureau

Wilt u de brandveiligheid binnen een organisatie garanderen moet óók het organisatorische gedeelte grondig geregeld zijn. Hiervoor biedt Calm Veiligheidsadviesbureau een uitgebreid pakket van hulpmiddelen aan.

De serieuze en deskundige aanpak van Calm Veiligheidsadviesbureau komt altijd ten goede van uw organisatie. Calm Veiligheidsadviesbureau adviseert u over en helpt u met de praktische organisatie van veiligheidsmaatregelen bij calamiteiten, zoals brand, ongeval, bommelding, stroomstoring of wateroverlast.

De veiligheidsmaatregelen voor uw organisatie geven we concreet en praktisch vorm met onder meer risico-inventarisatie, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplattegronden, veiligheidsinstructielessen en veiligheidsartikelen.

Doel is zoveel mogelijk slachtoffers vermijden en schade beperken als er zich een calamiteit in uw organisatie voordoet.

U voldoet zo ook aan alle richtlijnen en vereisten vastgelegd in de wetgeving.